Kvēpu filtra (DPF) atslēgšana

Lielai daļai dīzeļu dzinēju ražotu pēc 2005. gada ir aprīkoti ar kvēpu filtriem (DPF, RPF). To funkcija ir dīzeļa degvielas degšanas procesā radušos kvēpu daļiņu notveršana un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšana.

Kvēpu filtrs sastāv no filtrējošā elementa, veidota no silīcija karbīda, ievietota metāliskā korpusā, kas atrodas dzinēja izplūdes sistēmā, parasti uzreiz pēc turbo kompresora. Bieži kvēpu filtrs novietots kopā ar katalizātoru.

Šī sistēma nav paredzēta remontam un tai būtu jākalpo 150 – 200 tūkstošiem kilometru. Teorētiski 🙂 Bet praksē problēmas var rasties krietni ātrāk.

Dzineja vadības bloks pastāvīgi kontrolē filtra piesārņojuma līmeni, veicot gāzu plūsmas pretestības mērījumus pirms DPF filtra. Lai aprēķinātu efektivitātes zuduma momentu, tiek izmantots kvēpu filtra korpusā iebūvēts sensors. Momentā, kad sistēma uzskata, ka piesārņojuma līmenis ir pārsniedzis noteiktu robežu (kā arī pēc noteikta laika posma, vai noteiktas distances km.), ECU ieslēdz DPF filtra „reģenerācijas” režīmu. Tomer reģenerācijas process efektīvi darbojas tikai uz šosejas, pie pietiekamas slodzes un pie augstas izplūdes sistēmas temperatūras. Pastāvīgas pilsētas ekspluatācijas režīmā, reģenerācijas process ir nepilnvērtīgs, toties DPF piesārņojums ir paaugstināts. Rezultātā agrāk vai vēlāk Jūs uz paneļa ieraudzīsiet nepatīkamu dzeltenu indikātoru… Visbiežāk tas nozīme, ka auto ir izsmēlis savas iespējas atjaunot DPF filtru darba stāvoklī.

Jāņem vērā, ka „aizsists” DPF filtrs un paaugstināts spiediens izplūdes sistēmā var būt par iemeslu EGR vārsta (Pārstrādāto izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma) „nāves” cēloni. Un otrādi, nestrādājošs EGR vārsts var būt par cēloni priekšlaicīgai DPF filtra nefunkcionalitātei.

Standarta risinājums situācijās, kad filtrs ir fiziski nolietots ir tā maiņa. Šis prieks Jums vār izmaksāt pāri 1000 EUR… pats interesantākais ir fakts, ka šī problēma neizbēgami atkārtosies. Alternatīvs variants – DPF filtra noņemšana. Šī operācija noteikti tiek veikta, kā fiziski tā arī programmas līmenī automašīnas vadības blokā. Process ir ļoti līdzīgs čiptūningam, tādēļ bieži tiek piedāvāts kopā. Par bonusu var tikt uzskatīts fakts, ka dzinējam ir vieglāk strādāt bez DPF filtra izplūdes sistēmā, tātad pie pareizas pieejas dzinēja efektivitāte mazliet celsies.

DPF 530DSpeedmotors piedāvā gan pilnu problēmas risinājumu (mehānisku izgriešanu un atslēgšanu programmas līmenī), gan atslēgšanu programmas līmenī, jā Jūs nolemjat noņemt DPF filtru patstāvīgi.

© speedmotors.lv

Related Articles